Varstvo osebnih podatkov

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

 

V nadaljevanju vas seznanjamo s potekom obdelave osebnih podatkov, kadar uporabljate našo spletno stran. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika (npr. ime, naslov, starost, elektronski naslov in telefonska številka).

 

 

1. člen: Obvestilo o zbiranju osebnih podatkov

 

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Intersnack, d. o. o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

 

Podatki o upravljavcu:

INTERSNACK, Družba za trgovinsko dejavnost, d. o. o.

Naslov: Brnčičeva ulica 29, 1231 Ljubljana - Črnuče

Matična številka: 5847940000                                                                                       

Telefon: (+386) 1 53 09 260

E-pošta: info@intersnack.si

 

Kontaktni podatki: 

Darja Škerjanc, darja.skerjanc@intersnack.si

Ida Ulčar, ida.ulcar@intersnack.si

 

 

Upravljalec je v skladu s 7. odstavkom 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju: »Uredba GDPR«) Intersnack, d. o. o.

 

Ko stopite v stik z nami, npr. po elektronski pošti ali z izpolnjenim obrazcem na naši spletni strani, shranimo podatke, ki jih vnesete (vaš elektronski naslov, evtl. ime), da lahko odgovorimo na vaša vprašanja. Podatke, ki jih pri tem pridobimo, izbrišemo takoj, ko hranjenje ni več potrebno, ali omejimo njihovo obdelavo, če obstajajo pravne obveze za shranjevanje podatkov.

 

 

2. člen: Pravna podlaga in obdelovanje podatkov

 

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na oblikovanju profilov);
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

 

 

Katere osebne podatke obdelujemo:

 • osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov);
 • podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili); 
 • podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

 

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);
 • tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil, na oblikovanja uporabniških profilov oziroma razvrščanja v skupine, od katerih lahko vsaka prejema tržno komunikacijo z drugačno vsebino. Pri oblikovanju profilov spremljamo tudi posameznikovo aktivnost (kot npr. čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini, katere vsebine ga zanimajo in odpiranje e-poštnih sporočil) ter frekvenco in vrednost preteklih nakupov; 
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani;

 

 

3. člen: Vaše pravice

 

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • da od nas kadarkoli zahtevate:
  • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
  • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
  • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
  • popravek netočnih osebnih podatkov;
  • omejitev obdelave, kadar:
   • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
   • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
  • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
  • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
  • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Torej, na kratko: kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki bodo obdelani, imate določene pravice, povezane s svojimi osebnimi podatki, ki so zapisane v 15. členu Uredbe GDPR Pravica dostopa, v 16. členu Uredbe GDPR Pravica do popravka, v 17. členu Uredbe GDPR Pravica do izbrisa, v 18. členu GDPR Pravica do omejitve obdelave, v 21. členu Uredbe GDPR Pravica do ugovora in v 20. členu GDPR Pravica do prenosljivosti podatkov. Poleg tega imate pravico, da v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov vložite pritožbo pri nadzornem organu.

 

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

 

Če ste privolili v obdelavo svojih podatkov, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete. Preklic vpliva na dopustnost obdelave vaših osebnih podatkov in velja za naprej.

 

Če pri obdelovanju vaših osebnih podatkov upoštevamo zanimanje, lahko ugovarjate obdelavi podatkov. To velja, kadar obdelava ni posebej nujna za izpolnjevanje pogodbe z vami, kar bomo opisali v naslednjem opisu funkcij. Če izkoristite pravico do ugovora, vas prosimo, da nam razložite, zakaj ne smemo obdelovati vaših osebnih podatkov, kot smo jih dotlej. Če bo ugovor utemeljen, bomo raziskali situacijo in prekinili ali prilagodili obdelavo podatkov oz. poudarili svoje prepričljive razloge za varstvo podatkov, na podlagi katerih bomo nadaljevali z obdelavo podatkov.

 

Seveda lahko kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, ki so bili pridobljeni za oglaševanje in analizo podatkov. Svoj ugovor lahko posredujete na spletni naslov info@intersnack.si.

 

 

4. člen: Hranjenje podatkov in ostale določbe

 

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler obstaja nek poslovni interes: npr. trajanje nagradne igre itn. 

 

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

 

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

 

Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).

 

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Intersnack, d. o. o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

-           ponudniki storitev marketinga;

-           ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil.

 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

 

5. člen: Zbiranje osebnih podatkov ob obisku naše spletne strani

 

(1) Kadar obiščete našo spletno stran in jo uporabljate samo za pridobivanje informacij, tj. se ne registrirate ali nam kakor koli drugače posredujete podatkov, zbiramo samo osebne podatke, ki jih vaš brskalnik pošilja našemu strežniku. Kadar si želite ogledati našo spletno stran, zbiramo spodaj navedene podatke, ki so tehnično nujni za prikaz spletne strani ter za zagotovitev stabilnosti in varnosti (pravna podlaga je opredeljena v točki f 1. odstavka 6. člena Uredbe GDPR): 

 • IP-naslov,
 • datum in čas povpraševanja,
 • razliko med lokalnim časom in Greenwiškim srednjim časom (GMT),
 • vsebino zahtevka (konkretno stran),
 • status dostopa/kodo statusa HTTP,
 • vsakokrat preneseno količino podatkov,
 • spletno stran, s katere smo prijeli zahtevek,
 • brskalnik,
 • operacijski sistem in njegovo površje,
 • jezik in različico programske opreme brskalnika.(2) Piškotki


Med obiskom in uporabo naše spletne strani se na vaš računalnik shranijo piškotki. To so majhne besedilne datoteke, ki jih vaš brskalnik shrani na vaši napravi, da shrani določene informacije. Ko naslednjič obiščete našo spletno stran z isto napravo, se informacije, shranjene v piškotkih, pošljejo naši spletni strani (»lastni piškotki«). Piškotki ne morejo izvažati programov ali prenašati virusov na vaš računalnik. Uporabljamo jih, da lahko optimalno oblikujemo in prikažemo spletno stran, ki je oblikovana po vašem okusu. Ta spletna stran uporablja različne vrste piškotkov, katerih obseg in funkcija sta opisana v nadaljevanju:


a) Spletna stran uporablja tako imenovane začasne piškotke. Ko zaprete brskalnik, se ti piškotki samodejno izbrišejo. Imenujemo jih tudi sejni piškotki. Ti piškotki shranjujejo tako imenovano sejno identifikacijo, s katero lahko različna povpraševanja vašega brskalnika dodelijo skupni seji. Zato prepoznajo vaš računalnik, ko se vračate na našo spletno stran. Sejni piškotki se uporabljajo od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča.


b) Spletna stran uporablja tudi tako imenovane trajne ali shranjene piškotke. Ti se samodejno brišejo po nekem vnaprej določenem časovnem obdobju, ki se razlikuje glede na uporabljene piškotke. Piškotke lahko v varnostnih nastavitvah svojega brskalnika kadar koli izbrišete.


c) Nastavitve brskalnika lahko prilagodite svojim željam, sprejemanje drugih piškotkov ali vseh piškotkov lahko na primer tudi zavrnete. Opozarjamo vas, da lahko določene nastavitve omejijo delovanje naše spletne strani.


d) Uporabljamo tudi shrambe HTML5, ki se odlagajo na vaši končni napravi. Ti objekti shranjujejo potrebne podatke neodvisno od brskalnika, ki ga uporabljate, in ne potečejo samodejno. Uporabo shramb HTML5 lahko preprečite tako, da v svojemu brskalniku nastavite zasebni modus. Poleg tega vam priporočamo, da svoje piškotke in potek na brskalniku redno ročno brišete.

 

6. člen: Uporaba storitve Google Analytics 

 

Spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analize podjetja Google Inc. („Google“). Storitev Google Analytics uporablja posebno obliko piškotka, ki je shranjen na vašem računalniku in omogoča analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije o uporabi spletne strani, ki jih zbere piškotek, se navadno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se na njem shranijo. Z anonimizacijo IP-ja na tej spletni strani bo Google na območju EU in drugih držav pogodbenic Evropskega gospodarskega prostora skrajšal vaš IP-naslov. Samo v izjemnih primerih se na Googlov strežnik v ZDA prenese celoten IP-naslov in se tam skrajša. Google te informacije uporablja v našem imenu za analizo vaše uporabe spletne strani, da lahko izdela poročila o aktivnostih na spletni strani in zagotovi dodatne storitve, povezane z uporabo spletne strani in uporabo interneta.

 

(2) Naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik v sklopu storitve Google Analytics, ni združen z nobenimi drugimi Googlovimi podatki.

 

(3) Shranjevanje piškotkov lahko onemogočite tako, da izberete ustrezno nastavitev v svojem brskalniku. Vendar vas opozarjamo, da splošno onemogočanje piškotkov omeji delovanje naše spletne strani. Poleg tega lahko podjetju Google preprečite beleženje podatkov, povezanih z vašo uporabo spletne strani, ki jih zbere piškotek (vključno z vašim naslovom IP), in obdelavo teh podatkov, tako da prenesete in namestite dodatek za brskalnik, ki je na voljo na spletni strani http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

(4) Storitev Google Analytics na tej spletni strani je bila razširjena tako, da vključuje kodo »_anonymizeIp()«, ki zagotavlja anonimno zbiranje naslovov IP. Če bi se prejeti podatki navezovali na določenega posameznika, bo povezava takoj izključena in osebni podatki, ki se vežejo na posameznika, bodo takoj izbrisani.

(5) Google Analytics uporabljamo za analiziranje toka obiskovalcev in izvajanje izboljšav. S tako pridobljenimi statistikami lahko svojo ponudbo izboljšujemo in jo za vas, torej za naše uporabnike, oblikujemo tako, da bo za vas še bolj zanimiva. Samo v izjemnih primerih se na Googlov strežnik v ZDA prenesejo osebni podatki. Google upošteva določila zasebnostnega ščita EU–ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravna podlaga za uporabo Google Analytics je opredeljena v točki f 1. odstavka 6. člena Uredbe GDPR.

 

(6) Podatki o tretji osebi: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001. Pogoji storitve Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, splošen pregled načel varnosti in zasebnosti Google Analytics: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, Izjava o varstvu osebnih podatkov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Ta spletna stran za analizo toka obiskovalcev uporablja storitev Google Analytics neodvisno od naprave, ki se izvaja prek ID-ja uporabnika.

(8) Storitvi Google Analytics lahko evidentiranje podatkov onemogočite tako, da kliknete na povezavo Onemogiči Google Analytics. S tem namestite tako imenovani zavrnitveni piškotek (opt-out-cookie), ki bo ob obisku na tej spletni strani preprečil bodoče evidentiranje vaših podatkov.

 

7. člen: Uporaba vtičnikov za družbena omrežja

 

(1) Vtičniki za družbene medije, ki ji trenutno uporabljamo so Facebook, Youtube in Instagram. Pri tem uporabljamo tako imenovano rešitev z dvojnim klikom. To pomeni, da se osebni podatki ob vašem obisku naše spletne strani načeloma ne posredujejo ponudnikom vtičnikov. 

Ponudnika vtičnika lahko prepoznate po oznaki na okvirju nad njegovimi začetnimi črkami ali pa po logotipu. Z gumbom vam ponujamo možnost neposredne komunikacije s ponudnikom vtičnika. Ponudnik vtičnika bo informacijo o tem, da ste priklicali določeno spletno stran naše spletne ponudbe, prejel samo takrat, ko boste kliknili na označeno polje in ga tako aktivirali. Poleg tega mu bodo posredovani tudi podatki, ki so navedeni v 3. členu te izjave. Pri Facebooku se po podatkih ponudnikov v Nemčiji IP-naslov po poizvedbi takoj anonimizira. Z aktiviranjem vtičnika svoje osebne podatke posredujete vsakokratnemu ponudniku vtičnika, ki jih shranjuje pri sebi (pri ponudnikih ZDA v ZDA). Ponudnik vtičnikov zbira podatke predvsem s piškotki, zato vam priporočamo, da v varnostnih nastavitvah svojega brskalnika izbrišete vse piškotke, preden kliknete na siv kvadratek. 


(2) Na zbrane podatke in potek obdelave podatkov nimamo nikakršnega vpliva, ne vemo niti, kakšen je popoln obseg zbiranja podatkov, namen obdelave, rok shranjevanja. Informacije, ali ponudnik vtičnika briše zbrane podatke nam niso znane.(3) Ponudnik vtičnika shranjuje zbrane podatke o vas kot uporabniške profile, ki jih uporablja za oglaševanje, tržne raziskave in/ali oblikovanje spletne strani v skladu s potrebami trga. Takšno vrednotenje se izvaja zlasti (tudi za neprijavljene uporabnike) za predstavitev oglasov glede na potrebe trga in za obveščanje drugih uporabnikov družbenega omrežja o vaših aktivnostih na naši spletni strani. Uporabniki imate pravico do ugovora proti ustvarjanju teh uporabniških profilov, za uveljavljanje te pravice pa se morate obrniti na ponudnika zadevnega vtičnika. Prek vtičnikov vam nudimo možnost sporazumevanja z družbenimi omrežji in drugimi uporabniki, da lahko izboljšamo svojo ponudbo in jo naredimo zanimivejšo za vas kot uporabnika. Pravna podlaga za uporabo vtičnikov je opredeljena v točki f 1. odstavka 6. člena Uredbe GDPR.


(4) Podatki se prenašajo ne glede na to, ali imate račun pri ponudniku vtičnika in ali ste vanj prijavljeni. Če ste prijavljeni pri ponudniku vtičnika, bodo podatki, ki jih zberemo o vas, neposredno povezani z vašim obstoječim računom pri ponudniku vtičnika. Če kliknete aktiviran gumb in na primer povežete stran, ponudnik vtičnika shrani tudi ta podatek v vašem uporabniškem računu ter ga javno deli z vašimi stiki. Priporočamo, da se po uporabi družbenega omrežja redno odjavljate, zlasti pred aktiviranjem gumba, saj s tem preprečite povezavo s svojim profilom pri ponudniku vtičnika. (5) Več informacij o tem, čemu ponudnik vtičnika zbira podatke, v kakšnem obsegu in kako jih obdeluje, boste dobili v nadaljevanju navedenih izjavah o varstvu osebnih podatkov teh ponudnikov. Pri njih boste dobili tudi dodatne informacije o svojih pravicah, povezanih s to temo, in o možnih nastavitvah za varstvo vaše zasebnosti. (6) Naslovi ponudnikov vtičnikov in URL z obvestili o varovanju zasebnosti:


a) [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php;več informacijo zbiranju podatkov: 

http://www.facebook.com/help/186325668085084,http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applicationster 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook upošteva določila zasebnostnega ščita EU–ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.b) Instagram LLC, 1601 Willow Rd Menlo Park CA 94025, USA, https://help.instagram.com/155833707900388

 

c) Youtube: Google, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska https://support.google.com/youtube/?hl=en#topic=9257498,

 https://policies.google.com/privacy?hl=en2. Facebook 

(1) Intersnack, d. o. o. vam poleg tega ponuja možnost sodelovanja v nekaterih nagradnih igrah, ki potekajo preko Facebooka. Če preko Facebooka dostopate na Chio spletno stran z nagradnimi igrami, gostujejo vse tam prikazane vsebine na strežniku podjetja Intersnack. Vse pridobljene podatke hrani in obdeluje zgolj podjetje Intersnack, teh podatkov ne posreduje Facebooku. Obdelavo osebnih podatkov pri nagradnih igrah lahko natančneje spoznate v zgornjih odstavkih.(2) Da bi bolje spoznali, čemu in v kakšnem obsegu Facebook pridobiva osebne podatke, kako jih obdeluje in uporablja, ter kakšne so vaše pravice in nastavitvene možnosti za varovanje vaših osebnih podatkov, preberite obvestila o varstvu osebnih podatkov Facebooka na spletni strani http://www.facebook.com/policy.php.

(3) Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je opredeljena v točki f 1. odstavka 6. člena Uredbe GDPR.

 

V Ljubljani, 24. 2. 2021