Našo strategijo trajnosti in družbene odgovornosti sestavljajo štirje stebri, ki omogočajo jasno usmeritev naših dejanj in truda. To so:

  • - odgovornost do potrošnika
  • - odgovornost do okolja
  • - odgovornost do družbe
  • - odgovornost do zaposlenih

S spremembo receptur smo izboljšali prehransko vrednost naših obstoječih izdelkov.

Zmanjšali smo deleže maščob in soli. Bistveno smo zmanjšali tudi vsebnost aditivov in alergenov, uspelo pa nam je ohraniti odličen okus. Po 20 letih nenehnega prizadevanja se danes lahko pohvalimo s tem, da kar 75 % naših izdelkov vsebuje samo naravne arome.

Naša okoljska prizadevanja so osredotočena na zmanjšanje količine odpadkov v naši proizvodnji (zlasti embalaže in živilskih odpadkov) ter na zmanjšanje ogljičnega odtisa z zmanjšanjem porabe energije.

Velik del našega okoljskega vpliva nastane v dobavni verigi. Zato sodelujemo z dobavitelji, da razširimo svoje aktivnosti in pozitivni vpliv, ki ga lahko imamo na okolje. Z zmanjševanjem količine odpadkov in izgub na vsakem koraku lahko dodatno prispevamo h krožnemu gospodarstvu.

Uporabljamo le krompir iz kmetij, ki so manj kot 150 km oddaljene od naših proizvodnih obratov. V sodelovanju z dobavitelji in partnerji gradimo znanje, zmogljivost, učinkovitost in donosnost v naših dobavnih verigah. 

Referenčni standard je osnovni kodeks ETI  (Ethical Trading Initiative), ki temelji na temelji na konvencijah Mednarodne organizacije dela in je mednarodno priznan kodeks delovne prakse.

Za zagotavljanje skladnosti se uporablja SMETA. SMETA je Sedexova metodologija socialne revizije, ki podjetjem omogoča, da ocenijo svoja mesta, dobaviteljem pa, da razumejo delovne pogoje v njihovi dobavni verigi.

 

Intersnack z veseljem vrača družbi in k temu spodbujamo tudi naše zaposlene. Ponujajo se številne priložnosti za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi prek dobrodelnih projektov, v katerih sodelujemo.

Ponosni smo tudi na to, da nas ljudje izberejo za svojega delodajalca. Še naprej si želimo zagotavljati, da bo naše podjetje ponujalo odprto, podjetniško, odgovorno in nagrajujoče delovno mesto. Vedno dajemo prednost varnosti in zdravju zaposlenih, negujemo medsebojno sodelovanje, strpnost in nehiearhično kulturo. Vlagamo v prihodnost zaposlenih s pomočjo razvijanja njihovih talentov z učnimi in razvojnimi priložnostmi.